Rate this post

Công thức tính trọng lượng và công thức tính khối lượng là các kiến thức vật lý quan trọng có nhiều ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày. Sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những công thức vật lý này nhé.

Công thức tính trọng lượng của vật

Công thức tính trọng lượng của một vật được ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Vậy trọng lượng của vật là gì và công thức của nó ra sao?

1. Trọng lượng là gì

Trọng lượng là đại lượng đo lường mức độ một vật thể chịu tác dụng của trọng lực. Trọng lượng và khối lượng khác nhau và được đo bằng Newton. Nó là một thuộc tính cơ bản của một đối tượng.Trọng lượng chỉ cho biết độ lớn của trọng lực, không cho biết phương của trọng lực.

cong-thuc-tinh-trong-luong-khoi-luong-cua-vat3-2
Trọng lượng của vật trong vật lý

Có nhiều cách giải thích về trọng lượng, ví dụ, trọng lượng là trọng lực; trọng lượng của một vật là lực hút của trái đất lên vật thể; trọng lượng là độ lớn của lực hấp dẫn lên vật thể. Trọng lượng là lực mà vật treo thẳng đứng bị căng hoặc ép lên giá đỡ nằm ngang khi vật ở trạng thái nghỉ.

Một số phương pháp nêu trên nhấn mạnh rằng trọng lượng là lực hấp dẫn, là một vectơ, và bản chất của chúng là lực hấp dẫn. Một số người nhấn mạnh rằng lực hấp dẫn không phải là một vectơ, và trọng lượng là độ lớn của lực hấp dẫn, một đại lượng vô hướng. Những người khác sử dụng luật đo lường như định nghĩa của trọng lượng. Những định nghĩa khác nhau này chỉ là những cách hiểu khác nhau, không có đúng hay sai.

>>> Xem thêm: chất nào dẫn điện tốt nhất 

2. Công thức tính trọng lượng

Công thức chuyển đổi khối lượng sang trọng lượng:

W = mg

Trong đó, W là trọng lượng, m là khối lượng và g là gia tốc trọng trường, ở bề mặt trái đất là khoảng 9,8m/s².

cong-thuc-tinh-trong-luong-khoi-luong-cua-vat-3
Công thức tính trọng lượng của vật

Đối tượng của trọng lực là Trái Đất. Phương của trọng lực luôn hướng thẳng xuống dưới. Độ lớn của trọng lực của một vật tỉ lệ thuận với khối lượng của vật đó Công thức tính là: G = mg, g là hệ số tỉ lệ và độ lớn là 9,8N / kg. 

Trọng lực thay đổi theo sự thay đổi của vĩ độ. Điểm mà trọng lực tác dụng lên một vật được gọi là trọng tâm.

Công thức tính khối lượng của vật trong vật lý

Sau khi tìm hiểu về công thức tính trọng lượng của vật, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về công thức tính khối lượng trong vật lý của vật.

1. Khối lượng là gì

Khối lượng là một thuộc tính vật lý được sở hữu bởi một vật thể, là thước đo lượng vật chất, và nó là một đại lượng vô hướng dương. Khối lượng được chia thành khối lượng quán tính và khối lượng hấp dẫn. Bất kỳ vật chất nào trong tự nhiên đều có cả khối lượng quán tính và hấp dẫn. “Vật chất” được đề cập ở đây là một thuật ngữ chung để chỉ các vật thể vĩ mô và trường điện từ trong tự nhiên, các thiên thể và thiên hà, và các hạt cơ bản trong thế giới vi mô.

Khối lượng là một khái niệm cơ bản trong vật lý học, ý nghĩa và nội dung của nó tiếp tục được sáng tỏ và bổ sung cùng với sự phát triển của khoa học. Ban đầu, Newton mô tả khối lượng là đại lượng của vật chất, một thước đo để đánh giá lượng vật chất.

Khối lượng là đại lượng vật lý đo quán tính của vật, khối lượng là yếu tố duy nhất quyết định độ khó thay đổi trạng thái chuyển động của vật khi chịu tác dụng của lực. Do đó, khối lượng là đại lượng vật lý mô tả quán tính của một chất. Khối lượng là một trong những kích thước cơ bản trong vật lý, ký hiệu là m.

2. Công thức tính khối lượng

Công thức tính khối lượng trong vật lý sẽ khác với công thức tính trọng lượng của vật. Tuy nhiên có nhiều người vấn nhầm hai đại lượng này với nhau. Dưới đây là công thức tính khối lượng.

m (khối lượng) = p (khối lượng riêng) x V (thể tích)

m (khối lượng) = G (trọng lực) / g (9,8N / kg)

Ví dụ, một khối chì hình chữ nhật dài Α rộng Β cao Ρ, tra bảng ta được khối lượng riêng ρ thì khối lượng m = Α × Β × Ρ × ρ.

M là khối lượng, tính bằng gam (g); P là khối lượng riêng, tính bằng gam trên mét khối (g / cm³); V là thể tích, tính bằng mét khối (cm³)

cong thuc tinh khoi luong cua vat
Công thức tính khối lượng

Khối lượng của một chất trên một đơn vị chất được gọi là khối lượng mol và được biểu diễn bằng kí hiệu M. Khi lượng của một chất tính bằng mol thì khối lượng mol tính bằng g / mol và về mặt số học bằng khối lượng nguyên tử hoặc phân tử của chất đó.

Đối với một hợp chất, khối lượng mol của nó là cố định. Khối lượng của một chất thay đổi theo lượng của chất đó.

Khối lượng của một chất trên một đơn vị chất được gọi là khối lượng mol và được biểu diễn bằng kí hiệu M. (Khối lượng mol = đại lượng công thức, đơn vị khác nhau, số lượng như nhau) Khi khối lượng của một chất tính bằng gam, thì nó về mặt số học bằng khối lượng nguyên tử tương đối hoặc khối lượng phân tử tương đối của chất đó.

Trên đây là những thông tin về công thức tính trọng lượng, công thức tính khối lượng của vật. Hy vọng sau khi đọc xong bài viết, bạn đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích về vấn đề này.